Giriş |  Kayıt

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver

05 Eyl 2010 04:36

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Hizmetleri

GENEL BİLGİLER
# Yurtlarda Barındırma Koşulları
# Yurtlarda Başvuru Süresi ve Değerlendirme
# Yurda Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler
# Yurtlarda Barınma Süresi
# Yurt Ücreti ve Depozito İşlemleri

* Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenecektir ?
* Depozito nedir ?
* Yurt ücreti ve depozito alınmayacak öğrenciler

# İzin İşlemleri
# Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeplerle Yurtla İlişiği Kesilir?
# Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?
# Küçük İşletmeler
# Yurtların reorganizasyonu

Yurtlarda Barındırma Koşulları :

Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak kaydıyla yurtlarımızda;
# Ailesi yurdun bulunduğu şehir veya Büyükşehir belediye sınırları dışında oturan Ülkemiz öğrencileri (şehiriçi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç),
# Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmayan öğrenciler,
# Ülkemize eğitim ve öğretim görmek üzere gelen Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları öğrencileri,
# Ülkemiz ile kültür anlaşması bulunan ülkelerin öğrencileri,
# Kurum ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almamış öğrenciler,
# Yabancı uyruklu öğrencilerden, yukarıdaki şartlarla birlikte ikamet tezkeresine sahip olanlar, barındırılmaktadır.

Yurt Başvuruları:

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yurt,burs,öğrenim kredisi ve katkı kredisi başvuruları;Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra internet aracılığıyla kurumumuz internet adresi www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
Başvuru sırasında;'burs,öğrenim kredisi ve katkı kredisi ile yurt istiyormusunuz' bölümlerinin boş bırakılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
Değerlendirme sonuçları;kurumumuz internet adresi www.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı,yerleştirilmediyse yedek sırası bildirilmektedir.
Ara sınıf öğrencileri ile yüksek lisans, doktora,ön kayıt ve özel yetenek öğrencilerinin yurtlara başvuruları; YURTKUR'un www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından yapılmaktadır. Başvuruların kabul edileceği tarihler ve süreler her yıl Genel Müdürlükçe tespit edilmekte olup, genellikle bu başvurular;
# Ara sınıflar için Temmuz ayı,
# Yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim programına girecek öğrenciler için ise Eylül ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

Artık yıl öğrencileri ise daha önce barındıkları yurt müdürlüklerine, tespit edilen sürede başvurarak, ancak bir öğretim yılı yurtta barındırılmaktadırlar. Bu başvuruların değerlendirme işlemi Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüklerince, bölge müdürlüğü bulunmayan illerde ise yurt müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır.
Belirlenen sürede başvuruda bulunmayanların başvuruları Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüklerince, diğer illerde ise yurt müdürlüklerince kabul edilerek yurtta boş yer olması halinde yerleştirme işlemi yapılmaktadır.
Yurtta barınmakta iken tatil (Temmuz-Ağustos-Eylül ) aylarına ait yurt ücretlerini zamanında ödememeleri nedeniyle öğretim yılı sonunda kayıtları silinen öğrenciler, müteakip öğretim yılında yurtta tekrar barınmak istedikleri takdirde ara sınıf başvuruları için belirlenen tarih ve sürede www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından başvuruda bulunabileceklerdir.

KURUM YURTLARINDA BARINMAK İÇİN BELİRLENEN TARİHLERDE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERDEN YURDA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1 - Öncelik Belgesi
# Şehit ve gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince;malullük, vazife malullüğü veya harp mamullüğü aylığı alanların çocukları ile vazifa malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları(Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
# Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40'ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak belge)
# Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak belge)
# Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
# Milli olmuş Amatör sporcular (T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
# Anne ve babası vefat edenler, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
# Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

2 - 6 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (Kız öğrencilerin güneş gözlüksüz ve düzgün kıyafetli, başı açık, erkek öğrencilerin ise güneş gözlüksüz ve sakalsız fotoğrafları kabul edilecektir.)

NOT : Belirlenen tarihlerde müracaat eden öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinden sonra yurtta boş yer olması halinde yurda kabulü yapılacak öğrencilerden 6 adet fofoğraf ve öğrenci belgesi istenecektir.

Yurtlarda Barınma Süresi :
# Kurum yurtlarında barınmak üzere başvuran öğrencilerden kesin kaydını yaptırmış olanlardan;
# Devam ettikleri yüksek öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar,
# Ara sınıflarda yurda girenler, geri kalan öğrenim süresi kadar,
# Normal öğrenim süresinde öğrenimini bitiremeyen öğrencilerden, ihtiyaç sahibi ve yurttaki iyi hali tespit edilenler yurtta atıl kapasite olsa dahi en fazla bir öğretim yılı (artık yıl) yurtlarda barındırılırlar.

Öğrenciler, o öğretim yılı içerisinde hangi tarihte yurda kayıt yaptırmış olursa olsunlar bir öğretim yılı barınmış sayılırlar.

Yurt Ücreti ve Depozito İşlemleri :

Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti de alınabilmektedir.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir?
# Yurt ücretleri, yurt müdürlüklerince öğrencinin barındığı yurtta tahsil edilir.
# Ücretler, üçer aylık (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-Aralık) dönemler halinde, o döneme ait ilk ayın son iş günü saat 14:00'e kadar; farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda ise, aylık olarak yine o ayın son iş günü saat 14:00'e kadar ödenir.
# Belirtilen sürede yurt ücretini ödemeyenlerin barındıkları aya ait ücretleri depozitolarından mahsup edilir.Kalan depozitoları iade edilerek yurtla ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır. Öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilir.

Bir öğretim yılında yurt ücretini süresinde ödememe nedeniyle iki defa yurtla ilişiği kesilen öğrencilerin depozitoları irat kaydedilir ve o öğretim yılında yurtlara alınmazlar.
# Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait yurt ücretlerini peşin yatırmayan öğrencilerin kaydı silinir. Bu durumdaki öğrenciler tekrar yurda girmek istedikleri taktirde ara sınıf öğrencilerinin başvurularının kabul edildiği süre içerisinde yeniden başvurabilirler.
# Yurt ücreti ödenirken öğrencilerin talep etmesi halinde günü gelmeden ileriki ayların ücreti peşin olarak ödenebilmektedir. Bir yıllık erken ödemelerde %20 indirim uygulanmaktadır.
# Artık yıl öğrencilerinden yurt yatak ücreti iki katı olarak tahsil edilir.
# Öğrenci yurttan kaydının silinmesini takip eden günden itibaren 10 gün içinde peşin yatırdığı yurt ücretini almazsa bu ücret kuruma irat kaydedilir.
# Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır, öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilirler.
# Yurtlarda barınmaya devam edip de son ay veya döneme ait yurt ücretinin ödendiğinin belgelenmesi kaydıyla, diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında 10 güne kadar ücretsiz barınma imkanı sağlanmaktadır.

Ayrıca, yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini (yaz ayları için ise yaz aylarına ait yurt ücretlerini) ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler.

01 OCAK 2010 DAN İTİBAREN;

# GENEL ÜCRET UYGULAMASI YAPILAN YURTLARDA AYLIK YATAK ÜCRETİ 90 TL OLUP, ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE TAHSİL EDİLECEKTİR. AYNI YURTLAR İÇİN ALINACAK DEPOZİTO ÜCRETİ İSE 175 TL DİR.
# FARKLI ÜCRET UYGULAMASI YAPILAN YURTLARDAN TAHSİL EDİLEN YURT YATAK ÜCRETİ VE DEPOZİTO MİKTARI AŞAĞIDA BELİRTİLMIŞTİR.

2010 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE ÜCRETİ FARKLI OLAN YURTLARDA
YURT YATAK ÜCRETİ VE DEPOZİTO
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Antakya Yurdu D Blok (Erkek)-ANTAKYA 126 225
2 Antakya Yurdu E,F,G Blokları (Kız-Erkek)-ANTAKYA 141 225
3 İçel Kız Yurdu (Kız)-İÇEL 141 225
4 Silifke Taşucu Yurdu B Bloğu (Kız)-MERSİN 141 225
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Başkent Yurdu -ANKARA (Erkek) 108 190
2 Halide Edip ADIVAR Yurdu Neşe ALBAYRAK Bloğu (Kız)-ANKARA 114 200
3 Seyran Yurdu C Blok (Kız) - ANKARA 153 225
4 Mahmut Nedim ZAPÇI Yurdu (Kız-Erkek) - ANKARA 153 225
5 Yunus Emre Yurdu (Erkek) - ANKARA 150 250
6 Gölbaşı Yurdu (Kız) - ANKARA 150 250
7 Kızılırmak Yurdu (Kız) - KIRIKKALE 174 270
8 Kastamonu Yurdu D ve E Blok (Kız-Erkek) - KASTAMONU 126 225
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Akdeniz YurduRasim AKTAŞ Bloğu (Kız)-ANTALYA 114 190
2 Isparta Yurdu 10. Kız Bloğu (Kız) -ISPARTA 135 225
3 Isparta Yurdu 11. Blok (Erkek) ve 12. Blok (Kız) -ISPARTA 141 225
4 Burdur Yurdu F,G Blokları (Kız-Erkek)- BURDUR 141 225
5 Bucak Yurdu (Kız-Erkek) BURDUR 120 250
BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Abant Yurdu D1(Kız),D2(Erkek) Bloğu-BOLU 105 180
2 Gölköy Yurdu (Kız-Erkek)-BOLU 105 180
3 Gerede Yurdu (kız-Erkek)-GEREDE 102 180
4 Düzce-Avni AKYOL Yurdu D,E,F Blokları (Kız-Erkek)-DÜZCE 105 180
5 Kocaeli- Yavuz Selim Yurdu (Kız-Erkek)-KOCAELİ 114 190
6 Kocaeli-İl Özel İdaresi Kandıra Yurdu(Kız-Erkek)-KOCAELİ 102 180
7 Gazanfer Bilge Karamürsel Yurdu (Kız-Erkek)-KARAMÜRSEL 105 180
8 Hendek Yurdu 1.2.3. Blok -SAKARYA 105 180
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Pamukkale Yurdu (Kız-Erkek)-DENİZLİ 102 180
2 Aydın Yurdu (Kız-Erkek) - AYDIN 108 185
3 Kuşadası Yurdu (Kız-Erkek)-KUŞADASI 153 225
4 İsabeyli Yurdu (Kız-Erkek)-NAZİLLİ 114 190
5 Muğla Yurdu D Blok (Erkek) -MUĞLA 114 190
6 Muğla Yurdu Prof.Dr.E.R.FIĞLALI Bloğu (Erkek)-MUĞLA 114 190
7 Muğla Milli Piyango Yurdu A,B,D,E Blokları (Kız)-MUĞLA 114 190
8 Muğla Milli Piyango Yurdu Ş.BAYDUR Bloğu (Kız)-MUĞLA 168 270
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Kırklareli Yurdu C,D Blokları(Kız-Erkek) - KIRKLARELİ 120 200
2 Lüleburgaz Yurdu (Kız)-LÜLEBURGAZ 120 200
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Erzurum Yurdu 5.8.9 Blokları (Kız)-ERZURUM 105 180
2 Palandöken Yurdu 7.8.9. Blokları (Erkek)-ERZURUM 105 180
3 Ardahan Yurdu (Erkek) - ARDAHAN 114 190
4 Ardahan Yurdu (Kız) - ARDAHAN 105 180
5 A.DOĞAN ve E.YÜKSEL Bloğu (Kız)-ERZİNCAN 114 190
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Eskişehir Yurdu (Kız-Erkek)-ESKİŞEHİR 114 190
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Avcılar Atatürk Kız Yurdu (Kız)-İSTANBUL 114 190
2 Avcılar Erkek Yurdu (Erkek) - İSTANBUL 105 185
3 Avcılar Merkez Kız Yurdu (Kız) - İSTANBUL 153 225
4 Fatih SULTAN MEHMET Yurdu (Kız-Erkek)- İSTANBUL 174 270
5 Florya Beşyol Yurdu (Kız-Erkek)-İSTANBUL 174 270
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Urla Yurdu (Kız-Erkek) - URLA 114 190
2 Manisa Yurdu 6. Kız Bloğu (Kız)-MANİSA 114 190
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Erciyes Yurdu D Blok (Erkek) -KAYSERİ 114 190
2 Yozgat Yurdu F,G,H Bloklar (Kız-Erkek) -YOZGAT 114 190
3 Yıldızeli Yurdu (Kız-Erkek) - SİVAS 150 250
MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Kahta Yurdu (Kız-Erkek)-ADIYAMAN 126 225
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Samsun İlkadım Yurdu C Blok (Kız)-SAMSUN 114 190
2 Atakum Yurdu A,B,C Blok (Kız) -SAMSUN 108 190
3 Atakum Yurdu D Blok (Erkek) -SAMSUN 114 190
4 Terme Yurdu (Kız-Erkek) -TERME 105 180
5 Merzifon Kız Yurdu -MERZİFON 105 180
6 Sinop Yurdu C ve D Blok (Kız-Erkek) - SİNOP 126 225
7 Tokat GOP Yurdu 7. Blok (Kız)-TOKAT 135 225
8 Tokat GOP Yurdu Bedriye ÜSTÜN Bloğu (Kız)-TOKAT 174 270
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Kanuni Yurdu (Kız-Erkek) -TRABZON 132 225
2 Giresun Sahil Yurdu B,C Blokları (Kız-Erkek)-GİRESUN 111 190
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Malazgirt Yurdu (Kız) - MUŞ 159 225
ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Bartın Yurdu A,B Blok (Kız-Erkek)-BARTIN 120 200
2 Bahaddin Gazi Yurdu (Kız-Erkek)-KARABÜK 120 200
GENEL YURTLAR 90 175

HER ÖĞRETİM YILINDA BU ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENECEKTİR.

Depozito Nedir?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan paradır.

Depozito miktarı her yıl aylık yurt yatak ücretine paralel olarak değişebilir. Depozito farkı yurtta kayıtlı öğrencilere tamamlattırılır.

Bildirilen sürede (en son Aralık ayı içerisinde) depozitosunu tamamlamayan öğrencilerin yurttaki mevcut depozitosu irat kaydedilerek, yurtla ilişiği kesilir. Bu sebeple ilişiği kesilen öğrenciler 10 gün içerisinde yeniden başvurmaları ve boş yer bulunması halinde yurtta barındırılırlar.

Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler
# Devletin koruması altındaki öğrencilerden, şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.
# Yurtlarda barınan kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar ve zorunlu sebeplerle ödeme güçlüğüne düşenlerden yurt ücreti alınmamasına Genel Müdür'ün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

İzin İşlemleri:

Kurum yurtlarında barınan öğrencilere, yüksek öğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile haftasonu (Cumartesi-Pazar ve diğer resmi tatiller hariç) , bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir.

Hafta boyunca derslere sürekli devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumlarından, dersi olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmez.

Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeplerle Yurtla İlişiği Kesilir?
# Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
# Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin,
# Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,
# Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,
# Devam etmekte oldugu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanlar ile okulla ilişiği kesilenlerin, yurtla ilişiği kesilir.

Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?
# Kaydı yapılan öğrenciye kalacağı oda ve yatak numarası yurt idaresince bildirilmektedir.
# Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.
# Nevresim takımı, yastık ve battaniye yurt malzeme deposundan verilmektedir.

Küçük İşletmeler :

Kurum yurtlarında bulunan lokanta - kantin, kafeterya, çamaşırhane, fotokopi, ayakkabı tamiri, terzi, bilardo, internet kafe vb. işletmeler öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılamak üzere hizmet vermektedir.

Yurtların Reorganizasyonu

Kurumumuzun hedefi yüksek öğrenim gençliğinin bulunduğu tüm il ve ilçelerde yurt açmak ve başvuruda bulunan tüm yüksek öğrenim gençliğinin barınma sorunlarını çağın gereklerine uygun şekilde inşâa edilmiş ve donatılmış yurtlar vasıtasıyla çözüme kavuşturmaktır. Bu doğrultuda yatırıım programları ve bütçe imkânları dahilinde yurt açma, mevcut yurtları rehabilite etme ve hali hazırda ranzalı yatak sistemi kullanılan yurtlarda karyolalı yatak sistemine geçme çalışmaları sürdürülmektedir.

Kurum yatırım programı çerçevesinde yaptırılıp öğrenci hizmetine verilen yurtlarda öğrenci yatakhanelerinde ahşap karyolalı yatak sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bundan böyle hizmete açılacak yurtların donatımında ahşap karyolalı yatak sistemi kullanılacak olup, imkânlar doğrultusunda tüm odaların suit oda şeklinde döşenerek içlerinde duş, wc ile Tv ve buzdolabı bulunmasının sağlanması, ahşap komidin, sandalye ve dolaplarla döşenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Kurum yurtlarında kullanılmakta olan pamuk yastıkların yerine; yıkanma imkanı bulunmasından dolayı, bakteri ve mikroplardan arındırılması kolay olan hijyenik elyaf yastıkların kullanılmasına başlanmıştır. Tüm yurtlarda pamuk yastıkların elyaf yastığa dönüştürülmesinin 2 yıl içinde tamamlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca kız ve erkek öğrenciler için ayrı renklerde niteliği daha iyi olan yeni nevresim takımlarının kullanılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.


Başa Dön Başa Dön
 
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver
 1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz


Aranacak:
Geçiş yap:  

Site haritası

guzel ilahiler | driver | parti organizasyon, parti makanlari | medyum, fal bak